ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Заявление за отсъствие на 3-та и 4-та групи

Þ06 октомври 2021, 18:41
Ғ1109

От 17.09.2021 г.  гр.София попада в червената зона, поради отчетена 14-дневна заболеваемост. Децата от подготвителните групи / трета и четвърта/ могат да отсъстват след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще се извиняват служебно и няма да се приспадат от полагащите им се по Наредбата за определяне и администриране на местни цени и услуги, предоставяни от СО десет работни дни по уважителни домашни причини.

Моля, последвайте линка, за да свалите формуляра за отсъствие.

Предишни новини

Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û