ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Информация от СРЗИ

Þ11 септември 2019, 01:00
Ғ126

Уважаеми родители,

Във връзка със запитвания на родители, както и постъпило ново писмо от СРЗИ( към изх.№07-221/ 12.08.2019 г.и изх.№14-944/ 08.08.2019 г.),Ви предоставяме следната Важна информация:
Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи!

С наближаване на предстоящата учебна 2019/2020г. всички деца следва да предоставят здравно-профилактична карта и пълен имунизационен статус на медицинските сестри, като информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината.

Информацията за имунизационния статус може да бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно!

Може да се запознаете с писмо от СРЗИ с указания към общопрактикуващите лекари и образователните институции, за създаване на организация по събирането на данните и информиране на родителите.

ВИОЛЕТА ГЪЛЪБОВА
ДИРЕКТОР
ДГ № 175 "СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ"
РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"

Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û