ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Проект "Спортувам за да бъда здрав"

Þ12 септември 2023, 09:20
Ғ4
Ď1 прикачен файл
ȭ
Спортувам
Проект "Спортувам за да бъда здрав"

„СПОРТУВАМ, ЗА ДА БЪДА ЗДРАВ“, ПРОЕКТ № СОА23-ПП19-138/13.04.2023 г. Финансиран по Програма на Столична община „Спорт за деца и ученици“. Проектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в столична община „София спортува“.

Идеята на проекта е по време на Европейска седмица на спорта в детското заведение да се създадат кампании, игри и мероприятия, подпомагащи изграждането на трайни навици към спорт и физическа активност, като средство за здравословен начин на живот у децата. Дейностите ще се проведат в рамките на пет работни дни (25.09.2023г. – 29.09.2023г.) на открито на територията на двете сгради на детското заведение. Всички присъстващи деца и родителите ще бъдат включени в различни игри, спортни състезания. Възпитаниците на институцията ще участват в мероприятията като включването им ще бъде съобразено с възможностите и възрастта им. Предвидено е провеждане и на отборни игри.


Графикът на дейностите е описан подробно в приложения файл.

Sedcardsystem | MK1 v8.9.13 | RegNr. 18418 | webdesign Œ
û